โปรโมชั่น


แพ็คเกจทัวร์


รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva

Moscow-Zagorsk
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 41,900 บาท


รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva

Moscow-Zagorsk
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 41,900 บาท


รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva

Moscow-Zagorsk
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 41,900 บาท


รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva

Moscow-Zagorsk
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 41,900 บาท


โอซาก้า ซู่ซ่า 5D3N BY XW

โอซาก้า
พฤษภาคม - กันยายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 22,900 บาท


โอซาก้า ซู่ซ่า 5D3N BY XW

โอซาก้า
พฤษภาคม - กันยายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 22,900 บาท


โอซาก้า ซู่ซ่า 5D3N BY XW

โอซาก้า
พฤษภาคม - กันยายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 22,900 บาท


โอซาก้า ซู่ซ่า 5D3N BY XW

โอซาก้า
พฤษภาคม - กันยายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 22,900 บาท


T-SUD SHANGHAI DISNEY

เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 13,999 บาท


T-SUD SHANGHAI DISNEY

เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 13,999 บาท


T-SUD SHANGHAI DISNEY

เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 13,999 บาท


T-SUD SHANGHAI DISNEY

เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 13,999 บาท


TOKYO STRONG PINKMOSS BY XJ

โตเกียว ฟูจิ
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 21,999 บาท


TOKYO STRONG PINKMOSS BY XJ

โตเกียว ฟูจิ
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 21,999 บาท


TOKYO STRONG PINKMOSS BY XJ

โตเกียว ฟูจิ
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 21,999 บาท


TOKYO STRONG PINKMOSS BY XJ

โตเกียว ฟูจิ
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 21,999 บาท


ญี่ปุ่น เบปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ

ฟุกุโอกะ
พฤษภาคม - กันยายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 19,999 บาท


ญี่ปุ่น เบปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ

ฟุกุโอกะ
พฤษภาคม - กันยายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 19,999 บาท


ญี่ปุ่น เบปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ

ฟุกุโอกะ
พฤษภาคม - กันยายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 19,999 บาท


ญี่ปุ่น เบปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ

ฟุกุโอกะ
พฤษภาคม - กันยายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 19,999 บาท


SPARKLING PINKMOSS TOKYO: โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ BY XJ

โตเกียว ฟูจิ
เมษายน - มิถุนายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 23,999 บาท


SPARKLING PINKMOSS TOKYO: โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ BY XJ

โตเกียว ฟูจิ
เมษายน - มิถุนายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 23,999 บาท


SPARKLING PINKMOSS TOKYO: โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ BY XJ

โตเกียว ฟูจิ
เมษายน - มิถุนายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 23,999 บาท


SPARKLING PINKMOSS TOKYO: โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ BY XJ

โตเกียว ฟูจิ
เมษายน - มิถุนายน 2562
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 23,999 บาท


MOROCCO VACATIONS TIME: เปิดประสบการณ์โมร็อคโค BY WY

โมร็อคโค
เมษายน - พฤษภาคม 2562
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้นที่ 54,888 บาท


MOROCCO VACATIONS TIME: เปิดประสบการณ์โมร็อคโค BY WY

โมร็อคโค
เมษายน - พฤษภาคม 2562
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้นที่ 54,888 บาท


MOROCCO VACATIONS TIME: เปิดประสบการณ์โมร็อคโค BY WY

โมร็อคโค
เมษายน - พฤษภาคม 2562
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้นที่ 54,888 บาท


MOROCCO VACATIONS TIME: เปิดประสบการณ์โมร็อคโค BY WY

โมร็อคโค
เมษายน - พฤษภาคม 2562
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้นที่ 54,888 บาท


SMOOTH IN PHENOMENAL CITIES ออสเตรีย เยอรมัน อิตาลี BY TG

ออสเตรีย - เยอรมัน - อิตาลี
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้นที่ 65,900 บาท


SMOOTH IN PHENOMENAL CITIES ออสเตรีย เยอรมัน อิตาลี BY TG

ออสเตรีย - เยอรมัน - อิตาลี
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้นที่ 65,900 บาท


SMOOTH IN PHENOMENAL CITIES ออสเตรีย เยอรมัน อิตาลี BY TG

ออสเตรีย - เยอรมัน - อิตาลี
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้นที่ 65,900 บาท


SMOOTH IN PHENOMENAL CITIES ออสเตรีย เยอรมัน อิตาลี BY TG

ออสเตรีย - เยอรมัน - อิตาลี
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้นที่ 65,900 บาท


THE ULTIMATE IN IRAN: มหัศจรรย์แดนอิหร่าน BY W5

อิหร่าน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ 47,888 บาท


THE ULTIMATE IN IRAN: มหัศจรรย์แดนอิหร่าน BY W5

อิหร่าน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ 47,888 บาท


THE ULTIMATE IN IRAN: มหัศจรรย์แดนอิหร่าน BY W5

อิหร่าน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ 47,888 บาท


THE ULTIMATE IN IRAN: มหัศจรรย์แดนอิหร่าน BY W5

อิหร่าน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ 47,888 บาท


TULIP FESTIVAL 2019: เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ BY TG

[เบเนลักซ์] เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
เมษายน - พฤษภาคม 2562
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ 59,900 บาท


TULIP FESTIVAL 2019: เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ BY TG

[เบเนลักซ์] เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
เมษายน - พฤษภาคม 2562
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ 59,900 บาท


TULIP FESTIVAL 2019: เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ BY TG

[เบเนลักซ์] เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
เมษายน - พฤษภาคม 2562
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ 59,900 บาท


TULIP FESTIVAL 2019: เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ BY TG

[เบเนลักซ์] เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
เมษายน - พฤษภาคม 2562
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ 59,900 บาท


SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค BY TG

[สแกนดิเนเวีย] สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
เมษายน - มิถุนายน 2562
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ 65,900 บาท


SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค BY TG

[สแกนดิเนเวีย] สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
เมษายน - มิถุนายน 2562
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ 65,900 บาท


SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค BY TG

[สแกนดิเนเวีย] สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
เมษายน - มิถุนายน 2562
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ 65,900 บาท


SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค BY TG

[สแกนดิเนเวีย] สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
เมษายน - มิถุนายน 2562
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้นที่ 65,900 บาท


FUKUOKA SAGA & HUIS TEN BOSCH BY SQ

ฟุกุโอกะ
[สงกรานต์] 12-17 เมษายน 2562
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่ 47,900 บาท


FUKUOKA SAGA & HUIS TEN BOSCH BY SQ

ฟุกุโอกะ
[สงกรานต์] 12-17 เมษายน 2562
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่ 47,900 บาท


FUKUOKA SAGA & HUIS TEN BOSCH BY SQ

ฟุกุโอกะ
[สงกรานต์] 12-17 เมษายน 2562
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่ 47,900 บาท


FUKUOKA SAGA & HUIS TEN BOSCH BY SQ

ฟุกุโอกะ
[สงกรานต์] 12-17 เมษายน 2562
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่ 47,900 บาท


เวียดนามสุขใจ ฮานอย ซาปา ฟานซิฟัน BY FD

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (เวียดนาม)
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 12,888 บาท


เวียดนามสุขใจ ฮานอย ซาปา ฟานซิฟัน BY FD

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (เวียดนาม)
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 12,888 บาท


เวียดนามสุขใจ ฮานอย ซาปา ฟานซิฟัน BY FD

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (เวียดนาม)
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 12,888 บาท


เวียดนามสุขใจ ฮานอย ซาปา ฟานซิฟัน BY FD

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (เวียดนาม)
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นที่ 12,888 บาท

แพ็คเกจทัวร์พรีเมี่ยม


เที่ยว พม่า ย่างกุ้ง-หงสา 5 วัน 4 คืน

ย่างกุ้ง-หงสา (พม่า)
ม.ค. 62 - ก.พ. 62
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่ 6,250 บาท


เที่ยว พม่า ย่างกุ้ง-หงสา 5 วัน 4 คืน

ย่างกุ้ง-หงสา (พม่า)
ม.ค. 62 - ก.พ. 62
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่ 6,250 บาท


เที่ยว พม่า ย่างกุ้ง-หงสา 5 วัน 4 คืน

ย่างกุ้ง-หงสา (พม่า)
ม.ค. 62 - ก.พ. 62
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่ 6,250 บาท


เที่ยว พม่า ย่างกุ้ง-หงสา 5 วัน 4 คืน

ย่างกุ้ง-หงสา (พม่า)
ม.ค. 62 - ก.พ. 62
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่ 6,250 บาท


OSAKA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia

โอซาก้า (ญี่ปุ่น)
ม.ค. 62 - ก.พ. 62
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่ 30,000 บาท


OSAKA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia

โอซาก้า (ญี่ปุ่น)
ม.ค. 62 - ก.พ. 62
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่ 30,000 บาท


OSAKA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia

โอซาก้า (ญี่ปุ่น)
ม.ค. 62 - ก.พ. 62
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่ 30,000 บาท


OSAKA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia

โอซาก้า (ญี่ปุ่น)
ม.ค. 62 - ก.พ. 62
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้นที่ 30,000 บาท

แพ็คเกจเรือสำราญบริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด
THE WORLD TRIPS
เลขที่ ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว : 11/01165

083-301-8880, 02-433-0191-99

123 ซอยสิรินธร 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
123 Soi Sirindhorn 7, Charansanitwong Road, Bangbamru, Bangplat, Bangkok 10700