THE WORLD TRIPS - ไปเที่ยวเก็บสตรอเบอร์รี่กันเถอะ

บทความท่องเที่ยว


ไปเที่ยวเก็บสตรอเบอร์รี่กันเถอะ


ญี่ปุ่น (Japan)

สวนแกรนด์เบอร์รี (Grandberry) สามารถเดินทางไปได้จากตัวเมืองโอซาก้า (Osaka) ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และเป็นสวนอีกแห่งหนึ่งที่เปิดให้ไปเที่ยวเก็บสตรอเบอร์รี่ได้จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม


โดยสามารถทานสตรอเบอร์รี่ได้ไม่อั้นเป็นเวลา 30 นาที และรับเฉพาะผู้ที่ทำการจองมาล่วงหน้าเท่านั้น โดยสามารถจองได้ผ่านทางเว็บไซต์ สตรอเบอร์รี่ที่ปลูกที่สวนแห่งนี้คือสตรอเบอร์รี่พันธุ์อะคิฮิเมะ (Akihime)

ซึ่งมีผลอวบใหญ่และรสหวาน ภายในโรงเรือนสะอาดสะอ้าน

โดยผู้ที่จะเข้าไปเก็บสตรอเบอร์รี่จะต้องเปลี่ยนใส่รองเท้าซึ่งทางสวนเตรียมไว้ให้เข้าไป  และไม่สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่กลับได้ แต่สามารถหาซื้อจากที่โซนร้านค้าภายในสวนกลับไปเป็นของฝากได้

ที่อยู่

1-254, Onji-Kitamachi, Yao-shi, Osaka

แผนที่

การเดินทาง

จากสถานี Osaka โดยสารรถไฟสาย JR Osaka Kanjo (Loop) Line ไปลงที่สถานี Tsuruhashiใช้เวลา 15 นาที จากนั้นเปลี่ยนมาขึ้นรถไฟ Kintetsu Osaka Line - Limited Express ไปลงที่สถานี Onji ใช้เวลา 18 นาที แล้วเดินอีก 10 นาที

เวลาทำการ

10:00 - 14:00 น. (เปิดให้เข้าสวนได้ถึงเวลา 14:00 น.)

ระยะเวลาทำการ

ต้นเดือนธันวาคม - ปลายเดือนพฤษภาคม

วันหยุด

หยุดทุกวันจันทร์ (ในกรณีที่วันจันทร์ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปหยุดในวันถัดไป)

ค่าใช้จ่าย

** รับเฉพาะผู้ที่จองมาล่วงหน้าเท่านั้น และเมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถรับประทานสตรอเบอร์รี่ได้ไม่อั้นเป็นเวลา 30 นาที

• เด็กประถม - ผู้ใหญ่ 1,600 เยน

• เด็กอายุ 4 - 6 ปี 1,300 เยน

• เด็กอายุ 1 - 3 ปี 400 เยน

• เด็กต่ำกว่า 1 ปี เข้าฟรี

เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น)

ไปยังเว็บไซด์

เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ)

ไปยังเว๊บไซด์

เว็บไซต์ (ภาษาไทย)

-

ไปเที่ยวเก็บสตรอเบอร์รี่กันเถอะ


ญี่ปุ่น (Japan)

สวนแกรนด์เบอร์รี (Grandberry) สามารถเดินทางไปได้จากตัวเมืองโอซาก้า (Osaka) ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และเป็นสวนอีกแห่งหนึ่งที่เปิดให้ไปเที่ยวเก็บสตรอเบอร์รี่ได้จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม


โดยสามารถทานสตรอเบอร์รี่ได้ไม่อั้นเป็นเวลา 30 นาที และรับเฉพาะผู้ที่ทำการจองมาล่วงหน้าเท่านั้น โดยสามารถจองได้ผ่านทางเว็บไซต์ สตรอเบอร์รี่ที่ปลูกที่สวนแห่งนี้คือสตรอเบอร์รี่พันธุ์อะคิฮิเมะ (Akihime)

ซึ่งมีผลอวบใหญ่และรสหวาน ภายในโรงเรือนสะอาดสะอ้าน

โดยผู้ที่จะเข้าไปเก็บสตรอเบอร์รี่จะต้องเปลี่ยนใส่รองเท้าซึ่งทางสวนเตรียมไว้ให้เข้าไป  และไม่สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่กลับได้ แต่สามารถหาซื้อจากที่โซนร้านค้าภายในสวนกลับไปเป็นของฝากได้

ที่อยู่

1-254, Onji-Kitamachi, Yao-shi, Osaka

แผนที่

การเดินทาง

จากสถานี Osaka โดยสารรถไฟสาย JR Osaka Kanjo (Loop) Line ไปลงที่สถานี Tsuruhashiใช้เวลา 15 นาที จากนั้นเปลี่ยนมาขึ้นรถไฟ Kintetsu Osaka Line - Limited Express ไปลงที่สถานี Onji ใช้เวลา 18 นาที แล้วเดินอีก 10 นาที

เวลาทำการ

10:00 - 14:00 น. (เปิดให้เข้าสวนได้ถึงเวลา 14:00 น.)

ระยะเวลาทำการ

ต้นเดือนธันวาคม - ปลายเดือนพฤษภาคม

วันหยุด

หยุดทุกวันจันทร์ (ในกรณีที่วันจันทร์ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปหยุดในวันถัดไป)

ค่าใช้จ่าย

** รับเฉพาะผู้ที่จองมาล่วงหน้าเท่านั้น และเมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถรับประทานสตรอเบอร์รี่ได้ไม่อั้นเป็นเวลา 30 นาที

• เด็กประถม - ผู้ใหญ่ 1,600 เยน

• เด็กอายุ 4 - 6 ปี 1,300 เยน

• เด็กอายุ 1 - 3 ปี 400 เยน

• เด็กต่ำกว่า 1 ปี เข้าฟรี

เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น)

ไปยังเว็บไซด์

เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ)

ไปยังเว๊บไซด์

เว็บไซต์ (ภาษาไทย)

-

ไปเที่ยวเก็บสตรอเบอร์รี่กันเถอะ


ญี่ปุ่น (Japan)

สวนแกรนด์เบอร์รี (Grandberry) สามารถเดินทางไปได้จากตัวเมืองโอซาก้า (Osaka) ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และเป็นสวนอีกแห่งหนึ่งที่เปิดให้ไปเที่ยวเก็บสตรอเบอร์รี่ได้จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม


โดยสามารถทานสตรอเบอร์รี่ได้ไม่อั้นเป็นเวลา 30 นาที และรับเฉพาะผู้ที่ทำการจองมาล่วงหน้าเท่านั้น โดยสามารถจองได้ผ่านทางเว็บไซต์ สตรอเบอร์รี่ที่ปลูกที่สวนแห่งนี้คือสตรอเบอร์รี่พันธุ์อะคิฮิเมะ (Akihime)

ซึ่งมีผลอวบใหญ่และรสหวาน ภายในโรงเรือนสะอาดสะอ้าน

โดยผู้ที่จะเข้าไปเก็บสตรอเบอร์รี่จะต้องเปลี่ยนใส่รองเท้าซึ่งทางสวนเตรียมไว้ให้เข้าไป  และไม่สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่กลับได้ แต่สามารถหาซื้อจากที่โซนร้านค้าภายในสวนกลับไปเป็นของฝากได้

ที่อยู่

1-254, Onji-Kitamachi, Yao-shi, Osaka

แผนที่

การเดินทาง

จากสถานี Osaka โดยสารรถไฟสาย JR Osaka Kanjo (Loop) Line ไปลงที่สถานี Tsuruhashiใช้เวลา 15 นาที จากนั้นเปลี่ยนมาขึ้นรถไฟ Kintetsu Osaka Line - Limited Express ไปลงที่สถานี Onji ใช้เวลา 18 นาที แล้วเดินอีก 10 นาที

เวลาทำการ

10:00 - 14:00 น. (เปิดให้เข้าสวนได้ถึงเวลา 14:00 น.)

ระยะเวลาทำการ

ต้นเดือนธันวาคม - ปลายเดือนพฤษภาคม

วันหยุด

หยุดทุกวันจันทร์ (ในกรณีที่วันจันทร์ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปหยุดในวันถัดไป)

ค่าใช้จ่าย

** รับเฉพาะผู้ที่จองมาล่วงหน้าเท่านั้น และเมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถรับประทานสตรอเบอร์รี่ได้ไม่อั้นเป็นเวลา 30 นาที

• เด็กประถม - ผู้ใหญ่ 1,600 เยน

• เด็กอายุ 4 - 6 ปี 1,300 เยน

• เด็กอายุ 1 - 3 ปี 400 เยน

• เด็กต่ำกว่า 1 ปี เข้าฟรี

เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น)

ไปยังเว็บไซด์

เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ)

ไปยังเว๊บไซด์

เว็บไซต์ (ภาษาไทย)

-

ไปเที่ยวเก็บสตรอเบอร์รี่กันเถอะ


ญี่ปุ่น (Japan)

สวนแกรนด์เบอร์รี (Grandberry) สามารถเดินทางไปได้จากตัวเมืองโอซาก้า (Osaka) ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และเป็นสวนอีกแห่งหนึ่งที่เปิดให้ไปเที่ยวเก็บสตรอเบอร์รี่ได้จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม


โดยสามารถทานสตรอเบอร์รี่ได้ไม่อั้นเป็นเวลา 30 นาที และรับเฉพาะผู้ที่ทำการจองมาล่วงหน้าเท่านั้น โดยสามารถจองได้ผ่านทางเว็บไซต์ สตรอเบอร์รี่ที่ปลูกที่สวนแห่งนี้คือสตรอเบอร์รี่พันธุ์อะคิฮิเมะ (Akihime)

ซึ่งมีผลอวบใหญ่และรสหวาน ภายในโรงเรือนสะอาดสะอ้าน

โดยผู้ที่จะเข้าไปเก็บสตรอเบอร์รี่จะต้องเปลี่ยนใส่รองเท้าซึ่งทางสวนเตรียมไว้ให้เข้าไป  และไม่สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่กลับได้ แต่สามารถหาซื้อจากที่โซนร้านค้าภายในสวนกลับไปเป็นของฝากได้

ที่อยู่

1-254, Onji-Kitamachi, Yao-shi, Osaka

แผนที่

การเดินทาง

จากสถานี Osaka โดยสารรถไฟสาย JR Osaka Kanjo (Loop) Line ไปลงที่สถานี Tsuruhashiใช้เวลา 15 นาที จากนั้นเปลี่ยนมาขึ้นรถไฟ Kintetsu Osaka Line - Limited Express ไปลงที่สถานี Onji ใช้เวลา 18 นาที แล้วเดินอีก 10 นาที

เวลาทำการ

10:00 - 14:00 น. (เปิดให้เข้าสวนได้ถึงเวลา 14:00 น.)

ระยะเวลาทำการ

ต้นเดือนธันวาคม - ปลายเดือนพฤษภาคม

วันหยุด

หยุดทุกวันจันทร์ (ในกรณีที่วันจันทร์ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปหยุดในวันถัดไป)

ค่าใช้จ่าย

** รับเฉพาะผู้ที่จองมาล่วงหน้าเท่านั้น และเมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถรับประทานสตรอเบอร์รี่ได้ไม่อั้นเป็นเวลา 30 นาที

• เด็กประถม - ผู้ใหญ่ 1,600 เยน

• เด็กอายุ 4 - 6 ปี 1,300 เยน

• เด็กอายุ 1 - 3 ปี 400 เยน

• เด็กต่ำกว่า 1 ปี เข้าฟรี

เว็บไซต์ (ภาษาญี่ปุ่น)

ไปยังเว็บไซด์

เว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษ)

ไปยังเว๊บไซด์

เว็บไซต์ (ภาษาไทย)

-บริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด
THE WORLD TRIPS
เลขที่ ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว : 11/01165

083-301-8880, 02-433-0191-99

123 ซอยสิรินธร 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
123 Soi Sirindhorn 7, Charansanitwong Road, Bangbamru, Bangplat, Bangkok 10700