Tours List

11,888฿

Delight South Vietnam 4D3N


ผจญภัยกลางทะเลทรายมุยเน่ / นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น / ล่องเรือชมความงานแกรนด์แคนย่อน

05 Oct 2017 - 30 Dec 2017
SEE MORE
11,900฿

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-ดาลัท-มุยเน่ 4วัน 3คืน


พักผ่อนริมทะเล มุยเน่ / ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน / รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่

02 Dec 2017 - 30 Dec 2017
SEE MORE
12,888฿

เวียดนามกลาง (ดานัง-ฮอยอัน-เว้)


สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน / เที่ยวเมืองดานัง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์ / ล่องเรือแม่น้ำหอม

05 Oct 2017 - 29 Dec 2017
SEE MORE
12,888฿

UNIOUE DALAT MUINE 4D 3N


ชมสวนดอกไม้ดาลัท พร้อมเที่ยวสัมผัสทะเลทรายมุยเน่

06 Oct 2017 - 22 Dec 2017
SEE MORE
12,888฿

THE HIGHEST FANSEPAN 4D 3N


ชมสายหมอกที่ซาปา / นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน / ชมนาขั้นบันไดและหมู่บ้านก๊าตก๊าต

08 Dec 2017 - 31 Dec 2017
SEE MORE
14,888฿

BREEZES IN DALAT MUINE 4D 3N


สัมผัส 2 บรรยากาศ เที่ยวชมสวนดอกไม้ที่ดาลัท พร้อมสัมผัสทะเลทรายมุยเน่

28 Oct 2017 - 17 Mar 2018
SEE MORE
18,900฿

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-ดาลัท-มุยเน่ 4วัน 3คืน


ตะลุยทะเลทรายมุยเน่ - ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

29 Dec 2017 - 31 Dec 2017
SEE MORE