Tours List

21,700฿

ท่องเที่ยวไต้หวัน เต็มรูปแบบ


📌 ล่องเรือชมความงาม ณ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 📌 นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอูที่ วัดเหวิ่นหวู่ 📌 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่ บ้านพักเจียงไคเช็คฉือหู 📌 ชมความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันที่ ฟาร์มชิงจิ้ง และ ฟาร์มดอกไม้ต้าซี ที่มีดอกไม้นานาชนิด 📌 ชมความทันสมัยของไต้หวันที่ ตึกไทเป101 สัมผัสบรรยากาศ การนั่งรถไฟหัวจรวด (ชินคังเซนไต้หวัน) ที่เร็วที่สุด 📌 ช้อปปิ้งครบ 3 ตลาด ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต, ซีเหมินติง และ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

05 Sep 2017 - 19 Sep 2017
SEE MORE
32,900฿

ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน (TG)


เพลินกับอุทยานแห่งชาติอันสวยงาม

10 Aug 2017 - 07 Dec 2017
SEE MORE
33,900฿

ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน


ชื่นชมธรรมชาติ กับอุทยานแห่งชาติอาลีซัน อันงดงาม

19 Oct 2017 - 07 Dec 2017
SEE MORE
37,900฿

ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน


เที่ยวไต้หวันเพลินกกับ 3 อุทยาน

18 Oct 2017 - 06 Dec 2017
SEE MORE
38,900฿

ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (TG)


เที่ยวครบทั้ง 3 อุทยานแห่งชาติไต้หวัน

09 Aug 2017 - 06 Dec 2017
SEE MORE