Tours List

16,888฿

TAIWAN SAKURA 4วัน 3คืน


หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สักการะ วัดเหวินอู่

02 Mar 2018 - 31 Mar 2018
SEE MORE
22,555฿

TAIWAN HAVE FUN SUMMER 4วัน 3คืน


ไทเป – ไทจง –นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ-อุทยานอารีซัน

01 Mar 2018 - 20 Oct 2018
SEE MORE
27,555฿

TAIWAN DELUXE CLASS


พักหรูนอนรีสอร์ทบนยอดเขาที่มีบรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์ จิบกาแฟยามบ่าย / ชมฟาร์มแกะ / ชมสวนดอกไม้

14 Sep 2017 - 15 Mar 2018
SEE MORE
27,888฿

TAIWAN THREE FEVER 5วัน 4คืน


เที่ยวครบจบที่เดียว 3 อุทยาน ได้แก่ อุทยานอารีซัน –- อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเหยหลิ่ว

07 Mar 2018 - 19 Sep 2018
SEE MORE