Tours List

37,900฿

Izmir in love 8 วัน 5 คืน


บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ - เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป - เที่ยวสบายๆ ไม่ต้องห่วงระยะทางเพราะเราบินภายในถึง 2 ขา - เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย - ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล น้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ - เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ - ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร

03 Dec 2017 - 29 Dec 2017
SEE MORE