Tours List

29,900฿

TOKYO STRONG STRONG


📌ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 📌ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ 📌ช็อปปิ้งย่านชินจุกุ 📌อิสระเต็มวัน

04 Oct 2017 - 31 Dec 2017
SEE MORE
29,900฿

TOKYO-HITACHI RED KOCHIA 5 วัน 3 คืน


📌ชมวัดอาซากุสะ📌อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่📌ชิมไข่ดำ📌ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ📌ช้อปปิ้ง📌ชมสวนฮิตาชิ📌อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์📌แช่ออนเซนเพื่อผิวพรรณที่สวยงาม

19 Oct 2017 - 25 Oct 2017
SEE MORE
29,900฿

TOKYO IN TOWN 5 วัน 3 คืน


📌เที่ยวญี่ปุ่น ชมวัดอาซากุสะ 📌อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 📌ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 📌ชิมไข่ดำ 📌ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ 📌ช้อปปิ้ง 📌อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ 📌แช่ออนเซนเพื่อผิวพรรณที่สวยงาม

21 Oct 2017 - 30 Nov 2017
SEE MORE
45,900฿

SURPRISE TOKYO OSAKA


📌 เพลิดเพลินบนลานสกีฟูจิเท็น 📌 ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ 📌 ชิมไข่ดำ 📌 ชมวัดน้ำใส

12 Oct 2017 - 20 Dec 2017
SEE MORE
47,900฿

SUGOI OSAKA TOKYO


📌 เที่ยววัดน้ำใส 📌 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 📌 เที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ณ ลานสกีฟูจิเทน

02 Nov 2017 - 21 Dec 2017
SEE MORE