Tours List

12,900฿

SHOCK PRICE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD)


ถูกสุดๆ เที่ยวชม จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว

02 Sep 2017 - 21 Oct 2017
SEE MORE
14,900฿

จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (FD)


สุดคุ้ม เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว

06 Sep 2017 - 29 Nov 2017
SEE MORE
14,900฿

บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน


เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง

08 Sep 2017 - 24 Nov 2017
SEE MORE
15,900฿

กวางเจา เกาะซาเมี่ยน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (CZ)


ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง

24 Aug 2017 - 02 Dec 2017
SEE MORE
23,900฿

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน


ชมเมืองโบราณต้าหลี่ และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่

07 Sep 2017 - 28 Nov 2017
SEE MORE
26,900฿

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน (TG)


เที่ยวเพลิน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

01 Sep 2017 - 10 Nov 2017
SEE MORE
26,900฿

SUPER คุ้ม 3 มรดกโลก อู่หลง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน WE


เที่ยวชม 3 เมือง มรดกโลก

10 Nov 2017 - 08 Dec 2017
SEE MORE