มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

28 Oct 2017 - 26 May 2018Available Date

Our TripsNormal Rate

15,999฿
Adult
-
Child
14-16 ตุลาคม 2560 ราคา 15,999 บาท
28-30 ตุลาคม 2560 ราคา 15,999 บาท
03-05 พฤศจิกายน 2560 ราคา 15,999 บาท
11-13 พฤศจิกายน 2560 ราคา 15,999 บาท
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560 ราคา 15,999 บาท
03-05 มีนาคม 2561 ราคา 15,999 บาท
10-12 มีนาคม 2561 ราคา 15,999 บาท
16-18 มีนาคม 2561 ราคา 15,999 บาท
17-19 มีนาคม 2561 ราคา 15,999 บาท
23-25 มีนาคม 2561 ราคา 16,999 บาท
24-26 มีนาคม 2561 ราคา 16,999 บาท
20-22 เมษายน 2561 ราคา 16,999 บาท
21-23 เมษายน 2561 ราคา 16,999 บาท
04-06 พฤษภาคม 2561 ราคา 16,999 บาท
11-13 พฤษภาคม 2561 ราคา 16,999 บาท
12-14 พฤษภาคม 2561 ราคา 16,999 บาท
18-20 พฤษภาคม 2561 ราคา 15,999 บาท
19-21 พฤษภาคม 2561 ราคา 15,999 บาท
25-27 พฤษภาคม 2561 ราคา 15,999 บาท
26-28 พฤษภาคม 2561 ราคา 15,999 บาท

รายละเอียดทัวร์

📍 วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน 📍 ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว 📍เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณ THE PARISIAN MACAO 📍 นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง

 

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง

X

O

X

SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

2

วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

O

O

X

SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

3

กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ

O

O

X

-


ชื่อติดต่อ*
Email*
หัวข้อ*
select
เบอร์โทรศัพท์
ข้อความ*
ส่ง Email

THE WORLD TRIPS BY PUMMARA TRAVEL CO.,LTD

บริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว (TAT) เลขที่ 11/01165
123 Soi Sirindhorn 7, Charansanitwong Rd, Bangbamru, Bangplat, Bangkok, 10700
Tel: Hotline 094-560-7931, Office Hour (662)433-0191-99 / Fax: (662)434-7373 / Email: info@ticpumra.com