ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

11 Nov 2017 - 24 Mar 2018Available Date

Our TripsNormal Rate

17,999฿
Adult
-
Child
11-13 พฤศจิกายน 2560 ราคา 17,999 บาท
18-20 พฤศจิกายน 2560 ราคา 17,999 บาท
25-27 พฤศจิกายน 2560 ราคา 17,999 บาท
9-11 ธันวาคม 2560 ราคา 19,999 บาท
16-18 ธันวาคม 2560 ราคา 17,999 บาท
21-23 ธันวาคม 2560 ราคา 18,999 บาท
29-31 ธันวาคม 2560 ราคา 19,999 บาท
31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2561 ราคา 23,999 บาท
13-15 มกราคม 2561 ราคา 18,999 บาท
19-21 มกราคม 2561 ราคา 18,999 บาท
20-22 มกราคม 2561 ราคา 18,999 บาท
26-28 มกราคม 2561 ราคา 18,999 บาท
27-29 มกราคม 2561 ราคา 18,999 บาท
3-5 กุมภาพันธ์ 2561 ราคา 18,999 บาท
10-12 กุมภาพันธ์ 2561 ราคา 18,999 บาท
17-19 กุมภาพันธ์ 2561 ราคา 21,999 บาท
23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ราคา 18,999 บาท
3-5 มีนาคม 2561 ราคา 18,999 บาท
10-12 มีนาคม 2561 ราคา 18,999 บาท
17-19 มีนาคม 2561 ราคา 18,999 บาท
23-25 มีนาคม 2561 ราคา 19,999 บาท
24-26 มีนาคม 2561 ราคา 18,999 บาท

รายละเอียดทัวร์

ยุโรปกลางเอเชีย => วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน 📍 หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน วัดแชกง 📍 ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน

 

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน

X

O

O

DORSETT TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

2

ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน – ฮ่องกง

O

O

X

DORSETT TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

3

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

O

O

X

-


ชื่อติดต่อ*
Email*
หัวข้อ*
select
เบอร์โทรศัพท์
ข้อความ*
ส่ง Email

THE WORLD TRIPS BY PUMMARA TRAVEL CO.,LTD

บริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว (TAT) เลขที่ 11/01165
123 Soi Sirindhorn 7, Charansanitwong Rd, Bangbamru, Bangplat, Bangkok, 10700
Tel: Hotline 094-560-7931, Office Hour (662)433-0191-99 / Fax: (662)434-7373 / Email: info@ticpumra.com