มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

02 Nov 2017 - 19 May 2018Available Date

Our TripsNormal Rate

9,999฿
Adult
-
Child
02-05 พฤศจิกายน 2560 9,999
04-07 พฤศจิกายน 2560 9,999
09-12 พฤศจิกายน 2560 9,999
11-14 พฤศจิกายน 2560 9,999
16-19 พฤศจิกายน 2560 10,999
18-21 พฤศจิกายน 2560 10,999
23-26 พฤศจิกายน 2560 10,999
25-28 พฤศจิกายน 2560 10,999
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 10,999
31 ธ.ค. 60– 03 ม.ค. 61 19,999
11-14 มกราคม 2561 12,999
25-28 มกราคม 2561 12,999
01-04 กุมภาพันธ์ 2561 12,999
03-06 มีนาคม 2561 12,999
08-11 มีนาคม 2561 12,999
10-13 มีนาคม 2561 12,999
15-18 มีนาคม 2561 12,999
16-19 มีนาคม 2561 12,999
17-20 มีนาคม 2561 12,999
22-25 มีนาคม 2561 13,999
23-26 มีนาคม 2561 13,999
24-27 มีนาคม 2561 13,999
31 มี.ค. – 3 เม.ย. 61 13,999
19-22 เมษายน 2561 13,999
20-23 เมษายน 2561 13,999
21-24 เมษายน 2561 13,999
28 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 14,999
03-06 พฤษภาคม 2561 13,999
10-13 พฤษภาคม 2561 13,999
11-14 พฤษภาคม 2561 13,999
12-15 พฤษภาคม 2561 13,999
17-20 พฤษภาคม 2561 13,999
18-21 พฤษภาคม 2561 13,999
19-22 พฤษภาคม 2561 13,999

รายละเอียดทัวร์

ขอพรไหว้พระ / ช็อปปิ้งย่านถนนนาธาน / ชมโชว์ตระการตา

 

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่

X

O

O

JINJIANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

2

ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ

O

O

O

JINJIANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่

O

O

O

FX HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

4

เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

O

O

X

 


ชื่อติดต่อ*
Email*
หัวข้อ*
select
เบอร์โทรศัพท์
ข้อความ*
ส่ง Email

THE WORLD TRIPS BY PUMMARA TRAVEL CO.,LTD

บริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว (TAT) เลขที่ 11/01165
123 Soi Sirindhorn 7, Charansanitwong Rd, Bangbamru, Bangplat, Bangkok, 10700
Tel: Hotline 094-560-7931, Office Hour (662)433-0191-99 / Fax: (662)434-7373 / Email: info@ticpumra.com