ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น

07 Jul 2017 - 22 Sep 2017Available Date

Our TripsNormal Rate

9,900฿
Adult
9,900฿
Child
กำหนดวันเดินทาง:
กรกฎาคม :7-9 กรกฎาคม 2560 11,900.-
กรกฎาคม :15-17 ,29-31 กรกฎาคม 2560 9,900.-
กรกฎาคม : 07-09 ,08-10,14-16,21-23,28-30 กรกฎาคม 2560 10,900.-
สิงหาคม : 05-07,19-21,26-28 สิงหาคม 2560 9,900.-
สิงหาคม : 04-06,11-13,18-20,25-27 สิงหาคม 2560 10,900.-
สิงหาคม : 12-14 สิงหาคม 2560 11,900.-
กันยายน : 02-04,09-11,16-18,23-25 กันยายน 9,900.-
กันยายน : 01-03,08-10,15-17,22-24 กันยายน 10,900.-

Special Promotions

รายละเอียดทัวร์

📌 ท่องเที่ยว 3 เกาะ 3 วัน 2 คืน 📌 ทานเป่าฮื้อ + ไวน์แดง 📌 อาหารเต็มอิ่ม โรงแรมดี หลับสบาย

 

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จูไห่

X

X

O

365ART HOTEL หรือเที่ยบเท่า

2

จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่(LOWU)-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)

O

O

O

Shangshui Hotel หรือเที่ยบเท่า

3

เซินเจิ้น-ฮ่องกง–รีพลัสเบย์-วัดแชกง-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ

O

O

X

 


ชื่อติดต่อ*
Email*
หัวข้อ*
select
เบอร์โทรศัพท์
ข้อความ*
ส่ง Email

THE WORLD TRIPS BY PUMMARA TRAVEL CO.,LTD

บริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว (TAT) เลขที่ 11/01165
123 Soi Sirindhorn 7, Charansanitwong Rd, Bangbamru, Bangplat, Bangkok, 10700
Tel: Hotline 094-560-7931, Office Hour (662)433-0191-99 / Fax: (662)434-7373 / Email: info@ticpumra.com