เกี่ยวกับเรา

"TheWorldTrips.com เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับจองตั๋วเครื่องบิน วีซ่า โรงแรม และจัดทำทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์เดี่ยวหรือทัวร์หมู่คณะ ทั้งในและต่างประเทศ ในราคายุติธรรม และมาตรฐาน โดยทางเราได้คำนึงถึงผลประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก"

TheWorldTrips.com เป็นเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Pummara Travel ซึ่งเป็น Travel Agentcy ที่เปิดมานานกว่า 20 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญการ ในการจัดหาเส้นทางสายการบิน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและประหยัดมากที่สุด และอีกบริษัท ได้แก่บริษัทภุมรา ทราเวิล ซึ่งเปิดมานานกว่า 20 ปีเช่นกัน โดยบริษัทภุมรา ทราเวิลนี้ มีความเชี่ยวชาญในการทำทัวร์ นอกจากนี้เรายังมีบริการรับจองโรงแรมที่พักทุกระดับทั่วโลก และบริการรับจัดทำวีซ่า

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 20 ปี ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของทีมงานและเชื่อมั่นได้ในความมั่นคงของบริษัท โดยบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกค้าของเราจะได้รับความประทับใจในการใช้บริการ


ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง Ticket Reservation

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรู้ในสาขาการท่องเที่ยว
 • สามารถจองตั๋วเครื่องบินในระบบ Amadeus ได้
 • มีใจรักในการทำงาน ขยัน มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ลักษณะงาน

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางของลูกค้า
 • สามารถให้คำแนะนำทางด้านการจัดเส้นทางการเดินทางให้กับลูกค้าได้
 • สามารถจองและออกตั๋วเครื่องบินในระบบ Amadeusได้

 

ตำแหน่ง มัคคุเทศน์

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรู้ในสาขาการท่องเที่ยว
 • สามารถจัดทำโปรแกรมทัวร์ได้
 • มีใจรักในการทำงาน ขยัน มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ลักษณะงาน

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางของลูกค้า
 • สามาถจัดทำโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวได้

พาร์ทเนอร์ของเรา

THE WORLD TRIPS BY PUMMARA TRAVEL CO.,LTD

บริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว (TAT) เลขที่ 11/01165
123 Soi Sirindhorn 7, Charansanitwong Rd, Bangbamru, Bangplat, Bangkok, 10700
Tel: Hotline 094-560-7931, Office Hour (662)433-0191-99 / Fax: (662)434-7373 / Email: info@ticpumra.com